Een Nederlandse cannabis startup

Het zijn op dit moment drukke tijden bij stichting CannaWijzer. De ontwikkelingen met het consumentenpanel, die wij op een platform met Cannabis in Town willen inzetten bij het wietexperiment, volgen elkaar in rap tempo op. Sinds twee maanden hebben wij onze lobby richting overheid opgevoerd en toeren met een presentatie van het nieuwe CiT platform langs maatschappelijke en commerciële stakeholders die partner willen worden om dit unieke initiatief gestalte te kunnen geven. Een crowdfunding actie en gezamenlijk draagvlak is de laatste stap in het 4-jarig traject van dit Cannabis in Town “community” idee.

Bescherming consument. De informatiepartners van CiT bevinden zich zowel binnen als buiten de cannabissector, waaronder ook overheid en andere instellingen. Er is inmiddels een breed draagvlak ontstaan om een platform neer te zetten waar het uitsluitend gaat om informatie en het delen daarvan. Valide en gecontroleerde cannabisinformatie die zal bij-dragen aan een betere bescherming van de cannabis consument! Langzaam begint het er op te lijken dat ook de achterdeur (teelt, verpakking en aanvoer) van de coffeeshops, een legale status gaat krijgen. Al met al… goed nieuws! Aan de exacte uitvoering hiervan wordt echter nog volop gesleuteld. Hiermee wordt deze sector bonafide en kan de cannabisconsument eindelijk een gegarandeerd en gecontroleerd product bemachtigen.

Stereotypering is passé, de nieuwe consument heeft nog geen gezicht. Nieuwe doelgroepen dienen zich aan en de vraag naar andere informatie en alternatieve producten stijgt, zowel recreatief als medicinaal.

Maatschappelijk draagvlak. Steeds meer betrokken partijen in Nederland realiseren zich dat er nu een weg ingeslagen is die onomkeerbaar is. Of het experiment nu wel of niet slaagt. Steeds meer bedrijven buiten de cannabissector schuren tegen het plantje en de cannabisconsument aan. Een nieuwe industrie is in aantocht en frisse technologieën zijn nodig om dit op alle mogelijke manieren te ondersteunen én in goede banen te leiden. De dagen van het kopen van ongecontroleerde wiet op een semi-illegale markt lijken zo goed als voorbij. Net als in Amerika en Canada ontstaan er ook in Nederland allerlei maatschappelijke initiatieven en samenwerkingen die (z)inspelen op een nieuwe legale cannabismarkt. Een transparante cannabis-keten moet óók zorgen voor een transparante informatievoorziening voor de consument en alle andere stakeholders en geïnteresseerden.

Broninformatie. Internet is in Nederland echter nog steeds geen betrouwbare informatie-bron als het om cannabis gaat. Dat is een groot probleem voor consumenten en organisaties die nog onwetend zijn en zoekend naar feitelijke informatie of bonafide verkooppunten van cannabisproducten. Waar kan ik een betrouwbaar cannabisproduct kopen? Wat is nu wel of niet toegestaan? Betrouwbare cannabis-informatie is helaas nog steeds een wazig begrip in Nederland. Het platform van CiT biedt hiervoor een concrete oplossing voor de consument, de sector en overheden, zónder een circus van commerciele boodschappen en fake nieuws. CannaWijzer, CiT en haar partners zorgen voor een betrouwbaar platform, welke een begrip zal worden in het Nederlandse cannabislandschap. Een cannabisboulevard met een mobile app op het platform van Cannabis in Town vormen straks hét centrale informatiepunt voor de volledige Nederlandse cannabiscultuur.

Uitsluitend Nederlandse partners die de Nederlandse sector vertegenwoordigen, dus geen directe invloed van buitenaf. Zelfde taal, zelfde waarden, zelfde regels …….. de zelfde turfschuit!

Samenwerkingsnoodzaak. De filosofie achter het CiT initiatief is ‘slagkracht door vereniging’. Iedereen wordt deelgenoot en kan invloed uitoefenen op de richting die we als ‘digitale community’ op willen gaan, maar draagt ook meteen bij aan het volume van de stem die we als collectief kunnen laten horen. Het doet ons goed om te zien dat de bonden de handen wat meer in elkaar lijken te slaan, dit is een belangrijke beweging in het kader van onze filisofie. Een partner levert een bijdrage op basis van het omarmen van dit initiatief, het hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral hart voor de consument in een legale markt. Alle partners zijn vooral in de gelegenheid om naast een financiële impuls ook informatie en andere resources te delen met CiT. Om het CiT initiatief voor iedereen succesvol te maken en verder te ontwikkelen is flink wat geld nodig. Geld wat je als ‘starter’, hoe legaal en briljant je plan ook is, niet zomaar kunt lenen bij een bank of financieringsmaatschappij.

Met dit verhaal vragen wij instellingen en bedrijven om zich aan te sluiten bij het CiT platform en een financiële en/of maatschappelijke bijdrage te leveren. Bij deelname krijgen partners één of meerdere CiT-certificaten uitgereikt die recht geven op een aandeel van het bedrijf. Naast het werken aan een toekomstbestendig beleid biedt het CiT platform ook commerciële en maatschappelijke kansen voor iedere partner. Vraag naar de mogelijkheden!!

Helaas zijn Coffeeshops uitgesloten van affichering, in verband met de Opiumwet en de AHOJG-I criteria. Om -in het kader van volksgezondheid- coffeeshops de mogelijkheid te geven om voorlichting te doen en valide informatie te verstrekken over hun producten, voldoen alle coffeeshop-uitingen binnen het CiT platform straks aan de richtlijnen van de opiumwet en het huidige gedoogbeleid.

Door middel van deze sector-brede startup, kan de consument uiteindelijk ÈÈn op ÈÈn communiceren met de verschillende informatieverstrekkers en misschien in de toekomst zelfs producten bij zich thuis laten bezorgen vanuit elke willekeurige coffeeshop of ander verkooppunt. Over veilige toegang tot cannabis gesproken!!

Gefaseerde integratie en communicatie. Dit is slechts de eerste fase van onze Crowdfunding. Richting de recreatieve, therapeutische of medicinale cannabisconsument, doen wij vooralsnog geen fondsenwerving. Dát beginnen we pas nadat fase één voldoende fondsen heeft opgebracht, om ook daadwerkelijk het platform levensvatbaar te kunnen beschouwen. In fase twee, krijg je ook als consument binnen het CiT platform, de mogelijkheden om partner te worden en wellicht ook in het bezit te komen van een CiT-certificaat. We richten ons nu dus vooral op alle professionals en stakeholders die een relatie hebben of willen met de cannabis sector.

Doneren mag natuurlijk altijd! Ga voor meer informatie naar Cannabisintown.com

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?