Organisatiestructuur

Cannabis consumentencollectief WeSmoke is in 2010 gestart met haar activiteiten en heeft zich in 2011 officieel ingeschreven als stichting. In 2018 heeft de stichting haar naam gewijzigd in CannaWijzer. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.

De voorzitter wordt door het bestuur gekozen voor een periode van 4 jaar. Een voorzitter kan worden herkozen voor een achtereenvolgende termijn van 4 jaar.

Voorzitter:  D. J. Breeuwer
stempel

Vertegenwoordiging, donatiebeheer en databeheer

Stichting CannaWijzer heeft een eigen bestuur en heeft haar statuten gedeponeerd bij een notaris. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur van CannaWijzer en de daarvoor aangewezen ambassadeurs. De administratie en het donatiebeheer wordt  uitgevoerd door het secretariaat van CannaWijzer.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?