Coffeeshop Keurmerk Haarlem

Mensen die behoefte hebben aan cannabis zouden de mogelijkheid moeten hebben om dit in een veilige en verantwoorde omgeving te kunnen aanschaffen en niet geconfronteerd te hoeven worden met een schimmige en onveilige illegale markt. Een coffeeshop is daar een uitermate geschikte oplossing voor. In een moderne coffeeshop wordt een verantwoord cannabisproduct aangeboden met daarbij de nodige voorlichting en informatie om risico’s van cannabisgebruik te beperken. Bovendien kunnen coffeeshops zorgen voor een afname van de illegale handel en de daaraan gerelateerde overlast op straat. De volksgezondheid van volwassen consumenten en de mogelijkheden voor (jongeren)preventie nemen aanzienlijk toe.

Sinds 2015 zijn alle 16 coffeeshops in Haarlem voorzien van het keurmerk. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten. Daarnaast speelt veiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol. Het keurmerk is in samenwerking met de gemeente Haarlem ontwikkeld door Stichting Drugsbeleid, Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, Stichting Mediwiet, GGD Kennemerland, het CCV en de stichting CannaWijzer.  De zelfde partijen zijn voor het keurmerk in Haarlem samengevat in een toetsing- en keuringscommissie.

Dit lokale drugsbeleid wordt onder andere gebruikt in de discussies rondom een nieuwe Wietwet en de komende wietexperimenten, als voorbeeld voor een modern landelijk coffeeshopbeleid. Er is inmiddels steeds meer consensus onder bestuurders dat coffeeshops, als deze voldoen aan de nieuwste normen, een belangrijke functie kunnen vervullen bij druggerelateerde problematiek in gemeenten.

Zowel de gemeente Haarlem als deze commissie hebben er bewust voor gekozen om het gehele traject in een vaste NEN-norm te gieten. Het Nederlands Normering Instituut heeft er voor gezorgd dat het model vastgelegd is in een vastomlijnd draaiboek. Om beoogde resultaten te behalen is het voor gemeenten en coffeeshops van belang dat het model Haarlem op lokaal niveau volgens dit NEN document wordt ingevoerd. Uiteraard is hier de nodige ruimte voor het lokale maatwerk.

Als ontwikkelaar en onderdeel van de toetsing- en keuringscommissie van het keurmerk is CannaWijzer actief om gemeenten en coffeeshops te begeleiden bij het tot stand brengen van dit ‘Model Haarlem’ voor gemeentelijk coffeeshopbeleid. Meerdere coffeeshops en gemeenten hebben inmiddels te kennen gegeven dit model te willen invoeren. In samenwerking met de gemeente Haarlem zal CannaWijzer, als ambassadeur van dit keurmerk, waken voor een juiste introductie van het Keurmerk in andere gemeenten.

CannaWijzer kan actief worden ingezet bij gemeenten die naar aanleiding van het VNG rapport “het failliet van het gedogen” en de wietexperimenten een toekomstgericht cannabisbeleid willen ontwikkelen. CannaWijzer is in staat om met succes verbindingen te leggen tussen de coffeeshop en de instanties die bij het implementeren van het keurmerk betrokken zijn.

De kernpunten van een gecertificeerde coffeeshop op een rij:

Bovenop de landelijke AHOJG-I criteria voor het exploiteren van een coffeeshop worden er op lokaal niveau een aantal extra richtlijnen toegevoegd voor het verstrekken van een gemeentelijke vergunning. Volgens het Model Haarlem gaat dit om een aantal extra criteria.

  • het verzorgen van een 2 jaarlijkse risicoanalyse m.b.t. overlast in samenwerking met buurtplatform en/of ondernemersverenigingen
  • het hebben van geschoold en gecertificeerd personeel (vakopleiding SVCK)
  • een permanente en consequente ID- en leeftijdscontrole
  • vermelding van het sterkte-effect bij aangeboden cannabisproducten
  • horeca hygiëne volgens normen NVWA (Ned. Voedsel Waren Autoriteit)
  • verstrekken van voorlichtingsmateriaal (folders) m.b.t. risico’s

Deze extra criteria worden periodiek getoetst door de gemeente en de keuringscommissie.
Benieuwd naar verhalen van de betrokkenen over het “Keurmerk Coffeeshops Haarlem”? Lees het NEN-artikel hier.

Het NEN opgestelde document vindt u hier. Keurmerk Coffeeshops Print

Neem voor meer informatie contact met ons bestuur op via het contactformulier of via de website van SVCK.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?