Kenmerk:  rondetafelgesprek 15% THC

Middelburg, 3 oktober 2014

Schild VWSNederland kent nu bijna 40 jaar zijn eigen vooruitstrevende cannabisbeleid waarbij de scheiding der markten van hard- en softdrugs is gerealiseerd. De Nederlandse burger blijkt volgens statistieken verantwoordelijk om te kunnen gaan met ‘middelen’ in vergelijking met vele andere landen. Cannabis is in ons land een welbekend product wat naast bijvoorbeeld alcohol een regulier genots- of roesmiddel is. Volgens een laatste ‘telling’ telt Nederland zo’n 500.000 cannabisconsumenten. Andere serieuze schattingen spreken echter over 1 tot 1,5 miljoen burgers die in Nederland een reden hebben om cannabis te consumeren. Dit kan zijn als genotsmiddel maar veelal als medicinale- of therapeutische toepassing. De persoonlijke toepassingen en mogelijkheden van cannabis hebben een breed bereik en zijn wereldwijd bekend. Een grote variëteit in soort, sterkte en samenstelling van cannabis is van wezenlijk belang voor die vele toepassingen.

Hoorzitting in de Tweede Kamer

Hoorzitting in de Tweede Kamer

Bij invoering van cannabis met meer dan 15% THC op Lijst1 Opiumwet kunnen vele burgers, om hun specifieke product te verkrijgen of zelf te groeien, zich plots of per ongeluk op het vlak van harddrugs begeven en als zodanig door justitie behandeld kunnen worden. Dit mag wat ons betreft een zorgwekkende bedreiging voor een aanzienlijke bevolkingsgroep genoemd worden.

Een cannabisconsument heeft over het algemeen een sterk ‘zelfdoserend’ vermogen. De geur en smaak van cannabis geven voor het grootste gedeelte aan hoe sterk en van welke soort de wiet is. Bij het innemen of roken van cannabis wordt veelal een eerste ‘test-’ ronde uitgevoerd. Een kleine dosis bij inname of een aantal kleine trekjes aan een joint bepalen binnen enkele of meerdere minuten wat het effect van die specifieke soort is. Een welbekend verschijnsel bij voldoende dosering is dan ook het wegleggen of (ver)delen van de joint met elkaar. Sterkere cannabis leidt ertoe dat minder inname nodig is voor eenzelfde effect. De samenstelling van alle cannabidoïden in de plant speelt hierbij een belangrijke rol.

Wie en vooral waarom iemand in Nederland cannabis gebruikt is door het taboe en het repressieve drugsbeleid nog altijd in nevelen gehuld. Nederland kent een brede cannabiscultuur. Welke van deze vele burgers,  en wat voor burgers maken wel verantwoordelijk gebruik van cannabis? Bij welke groep ligt werkelijk de specifieke problematiek en hoe bereik je die? In welke verhouding staat deze voorgenomen wijziging op lijst 1 van de Opiumwet tot de gevolgen voor burgers? Stichting We Smoke pleit als consumentenorganisatie voor meer onderzoek naar deze getallen.

Het gedoogbeleid met daarin de belangrijke coffeeshops en de ‘vrijheid’ om 5  stuks cannabisplanten voor eigen consumptie te groeien zorgden er jaren voor dat de consument op een veilige en verantwoordelijke manier haar cannabisproduct kon verkrijgen. De variatie en samenstelling  van cannabis is jarenlang bepaald door particuliere hobbytelers, en onlosmakelijk verbonden met de menukaart en het aanbod in de coffeeshops. Cannabisconsumptie, en de behoefte aan de grote variëteit hiervan,  is altijd onderhevig geweest aan trends en persoonlijke behoefte. Ondanks de eventuele risico’s die aan cannabis vast zouden zitten zijn er al die jaren nauwelijks noemenswaardige problemen te vermelden. De toename van criminele indoor-kwekerijen hebben een waarneembare negatieve invloed op de sterkte en samenstelling van een groot gedeelte van de reguliere ‘gedoogde’ cannabis. Het is voor coffeeshops thans onmogelijk geworden om nog voldoende controle te houden op het gehele productieproces. De ervaren hobbyisten en de zelfvoorzienende (gedoogde) consumenten hebben de handdoek in de ring gegooid of zijn slachtoffer geworden van het inefficiënte en onoprechte cannabis-opsporingsapparaat.
Cannabisproducten met hogere concentraties THC zijn niet per definitie een verschijnsel van de laatste jaren en zorgen niet per definitie voor een negatief effect voor de consument. De manier van telen en de verhoudingen met andere bestanddelen van de cannabisplant zoals CBD spelen echter wel een bepalende rol.
Een gecontroleerde teelt met de juiste (integere) aandacht en inrichting zorgen voor een gebalanceerd cannabisproduct waarbij vooral controle op het gebruik van pesticiden en verzwaringsmiddelen prioriteit dient te hebben.

MaximillianCoffeeshops en hun personeel vervullen al jaren de rol van ‘veilige begeleider’ bij de aanschaf en de consumptie van cannabis. De Nederlandse coffeeshopbezoeker hecht veel waarde aan deze speciaalzaak voor cannabis. De wijziging Opiumwet zal er een groot deel van het huidige aanbod uit de coffeeshops verdwijnen.  Bij het ontbreken van het zogenaamde ‘consumentenvertrouwen’ is de coffeeshopbezoeker snel geneigd zijn heil te zoeken in het illegale drugscircuit vanwege het feit dat dit een gemakkelijk te benaderen markt is. De wietpas en het nog steeds geldende I-criterium in het zuiden is daar een ‘lijdend’ voorbeeld van. Een coffeeshop dient binnen het gedoogbeleid  het vertrouwen te krijgen om een zo veilig en betrouwbaar mogelijk product aan te kunnen bieden, binnen een veilige omgeving.  Gemeente Haarlem heeft in samenspraak met een toetsingscommissie een beleidsmodel gerealiseerd waarbij zowel het vertrouwen van de consument is versterkt, als het vertrouwen en de verstandhouding van betrokken partijen onderling.  ‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Harm Reduction’!
In dit keurmerk voor coffeeshops is onder andere een vorm van consumenteninformatie opgenomen door de verpakkingen van cannabis te voorzien van codes die een bepaalde sterkte aangeven. Alle zestien coffeeshops in deze gemeente voeren een consistente vorm van voorlichting en preventie richting bezoeker. Zodoende kan bij de aanschaf van het product een overwogen keuze gemaakt worden in sterkte en de specifieke effecten van een bepaalde cannabissoort. De verkoop van cannabis in de gemeente Haarlem blijft hiermee zoveel mogelijk bij de coffeeshops. Deze kunnen op hun beurt hun verantwoordelijke rol richting omgeving vervullen en de consument het vertrouwen bieden.
Het belang van een gereguleerde teelt in combinatie met de juiste productinformatie is hier nog duidelijker geworden. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de branche, overheden en instanties kunnen de consument een veilige omgeving bieden waarbij juiste voorlichting en preventie zo veel mogelijk risicogebruik kan uitsluiten.
Harm Reduction in een welwillende en zelfregulerende sector  is voor de consument van wezenlijk belang.

Kernpunten

  • Op wie is THC-maatregel gericht en welke bevolkingsgroep zal door deze maatregel worden benadeeld
  • Consument is zowel wantrouwend als kieskeurig en zal verplaatsen naar illegale markt
  • Coffeeshops vervullen een belangrijke taak als speciaalzaak van cannabisproducten
  • Cannabisconsumenten vragen om variëteit en hebben een sterk zelfdoserend vermogen
  • Teler/consument is onlosmakelijk verbonden met (menukaart) coffeeshop
  • Alleen goed beheerste en gecontroleerde teelt kan een stabiel product realiseren
  • Branche en consument is toe aan kwaliteitsslag op gebied van voorlichting- en productwaarborg
  • Een keurmerk voor coffeeshops te Haarlem biedt consumenten eenduidige verkoopinformatie
  • Resultaatgericht drugsbeleid vraagt om vertrouwen en verantwoordelijkheid bij alle belanghebbenden

 

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?