Een nieuw gedoogbeleid, ‘Neerlands hoop in bange dagen’

door: Dimitri Breeuwer

5 mei 2015: Neerlands hoop in bange dagen

TOLERANTIE OF ANGST
Bevrijdingsdag is een dag om stil te staan bij ons grootste goed.
Vrijheid betekent veel voor mij, dat heb ik van thuis uit meegekregen. Het gevoel hebben en geven dat ieder individu zichzelf mag zijn en het leven mag inrichten zoals hij of zij dat wil. Vrijheid was bij ons thuis ook een vorm van respect naar anderen, wie je ook was, welke kleur je ook had of taal je ook sprak. De deur stond bij ons altijd open en er was altijd een plekje vrij aan de lange eiken eettafel van ons grote gezin. Hier leerde ik als kind dat de wereld een smeltkroes was van verschillende mensen, culturen en talen. Dat hoor-wederhoor en respect voor elkaar je beste leerschool is, daar werd ik me toen al van bewust. De multiculturele samenleving zat letterlijk bij ons aan tafel. Nederland op zijn allerbest!!

Er is anno 2015 weinig meer over van dat gevoel bij mij. Nederland is een land geworden die is doorgeslagen in haar regeldrift waarbij grondbeginselen als respect, privacy en vrijheid nauwelijks nog betekenis hebben. Angst is het nieuwe toverwoord voor de hedendaagse politiek. Meldpunten, kliklijnen, geurkaarten, sensatiepers en de (bange) politiek hebben de tolerante samenleving veranderd in een angstige maatschappij waarbij argwaan de boventoon voert. “Zijn mijn buren echt nog wel te vertrouwen?”, we zijn egoïstisch en narcistisch geworden. De confrontatie met de ‘ander soortigen’ wordt gezien als een direct gevaar voor de eigen rijkdom en het persoonlijke geluk. En hiermee wordt de Law & Order politiek van de afgelopen 15 jaar gerechtvaardigd door het volk.

MISTER HENNEP
Over het arresteren van bijvoorbeeld de gehele Philips directie (KRO-reporter 3 mei) heb ik hem nog niet horen spreken, maar hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen alias Mister Hennep, ‘schitterde’ een week eerder bij de regionale Omroep Brabant. Hij moest namens het OM komen uitleggen hoe de vork nou in de steel zat bij de Taskforce Brabant-Zeeland. Ook hier werd weer pijnlijk duidelijk dat het drugsbeleid van de overheid louter gericht is op bestrijding van criminaliteit, of eigenlijk het beeld te scheppen van “grootschalige criminaliteit” en hun nobele streven om dit om zeep te helpen. Maar de cannabiscriminelen zitten volgens Nieuwenhuizen in het nauw. Dit baseert hij op het feit dat de cannabisprijzen steeds verder stijgen en dat dit het gevolg is van de toenemende maatregelen van de overheid. Het inkopen van kweekbenodigdheden zou volgens hem per 1 maart jongstleden door de nieuwe growshopwet te duur worden waardoor de prijzen van het cannabisproduct stijgen. Blijkbaar heeft hij werkelijk geen idee dat deze markt (ondergronds) sterker floreert dan ooit en er geen plant minder wordt gekweekt. Is het niet in Nederland verkrijgbaar, dan wel in een webshop of elders!
Het is gewoon zo dat de prijs van cannabis stijgt doordat steeds minder en bovendien grotere commerciële kwekers de markt en prijzen hebben kunnen overnemen. Deze vorm van grootschalige criminaliteit is door de overheid zelf gecreëerd. De bijkomende schade voor de samenleving wordt op de koop toe genomen. Toenemende repressie heeft per definitie een prijsopdrijvende werking op illegale markten tot gevolg. Het resultaat is dat de consumentenprijzen van cannabis in coffeeshops en op de illegale markt de prijzen van synthetische- en andere (hard) drugs inmiddels zijn overstegen. Over vervuiling en afname van de variëteit en kwaliteit van het cannabisproduct zal ik dit keer maar zwijgen. Dit is dus de scheiding der markten anno 2015!

SCHAAMTELOOS
Over volksgezondheid, privacy en vrijheid wordt door dit kabinet nauwelijks een woord gerept. In dit cannabisdossier is het altijd weer de oppositie die probeert bloot te leggen waar het in dit hypocriete gedoogbeleid aan schort. Het paard is nog steeds achter de wagen gespannen!
Alleen met een gereguleerde achterdeur voor de coffeeshops kun je de juiste start maken om deze criminaliteit aan te pakken zonder gevolgen voor coffeeshop en consument. Met daarbij een kwaliteitsslag binnen de branche, gemeente en de hulpverlening brengt dat ons weer terug op het juiste pad. De prioriteit van het Nederlandse gedoogbeleid is de bescherming van de volksgezondheid en beheersing van de openbare orde. Burgemeesters Noordanus en Van Gijzel bevestigden in de reportage van Omroep Brabant nog eens schaamteloos dat de aanpak van de hennepteelt succesvol is. Als burgervaders en verantwoordelijken voor een gemeenschap zouden zij juist moeten weten dat het omgekeerde waar is. De samenleving, coffeeshops en hun bezoekers gaan al jaren gebukt onder de onhoudbare situatie die het gevolg is van deze symboolpolitiek. Waar hebben zij als één van de bijna 60 gemeenten anders het manifest Joint Regulation voor getekend??

DELFTS BLAUW IN DEN HAAG
Ard-van-der-steur-1369335506Ik mag mag mezelf gelukkig prijzen dat ik namens onze consumentenorganisatie aan tafel mag schuiven met verschillende bestuurders in het land en parlementariërs in Den Haag. Zo mocht ik dat ook al een aantal malen doen met voormalig Tweede Kamerlid van de VVD Ard van der Steur, onze kersverse Minister van Justitie. Nadat ik de eerste keer de vergissing maakte om koffie te nemen van discutabele Haagse kwaliteit, had ik mij voorgenomen om dat de volgende keren niet meer te doen en thee te vragen. Al was het alleen maar om het te krijgen uit dat Delfts blauwe theepotje door de heer Van der Steur zelf uitgeschonken, en zo geschiedde.
Ard van der Steur was altijd stellig in het verhaal  dat hij vóór het gedoogbeleid is en de cannabisbranche graag op een kwalitatief hoger platform zou willen zien. Daarbij gebruikte hij voorbeelden van “professionele” coffeeshops die hij in de loop der tijd had bezocht in het land. Een gedachtegoed die in grote lijnen gelijk is aan die van ons als consumentenorganisatie en de bezoekers van coffeeshops. Onze doelstellingen met de daar aan gekoppelde activiteiten zoals het Keurmerk Haarlem, coffeeshop-ouderstapavonden en preventietrainingen spraken hem dan ook erg aan.

VALSE HOOP?
Als Ard van der Steur daadwerkelijk staat achter het Nederlandse gedoogbeleid wil ik hem namens de Nederlandse cannabis consument vragen om dit als minister dan ook gestalte te geven. Evenals zijn collega Minister Schippers van Volksgezondheid roep ik hem op de verantwoordelijkheid te nemen voor jaarlijks zo’n 400 miljoen belastinginkomsten uit de coffeeshopsector en haar bezoekers. Het gedogen van cannabisverkoop betekent het gedogen van de cannabisconsument met de daarbij horende zorgtaak als overheid. Je mag dan ook op zijn minst verwachten dat dezelfde overheid dit geld besteed aan verbetering van het effectieve gedoogbeleid in plaats van het afbreken ervan. Wordt mijn Neerlands hoop in bange dagen dan toch toekomstig minister van justitie Magda Berndsen in het volgende kabinet? Zou het nog kunnen, een kabinet waarbij gezondheid, veiligheid en echte vrijheid weer samengaan.

 

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?