Den Haag, 17 december 2014

Exportcijfer wiet drijfzand 

De vandaag door de minister van Veiligheid en Justitie gepresenteerde cijfers over de export van wiet zijn gebaseerd op drijfzand, zo stelt men op de website van De Transparante Keten.

De gebruikte methode om het export percentage vast te stellen heeft als randvoorwaarde dat de cijfers die gebruikt worden harde onderbouwde cijfers zijn. Dat is hier niet het geval. Zo zijn voor de inschatting van de energievariabelen, het aandeel van de illegale markt, het aantal grammen dat een hennepplant oplevert en de consumptie van niet-ingezetenen vooral gebruikgemaakt van aannames in plaats van harde onderbouwde cijfers. De conclusie van het rapport zou daarom moeten zijn dat we niet weten hoeveel er nu geëxporteerd wordt.

Belangrijke conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op de Monte Carlo simulatie. Deze analysemethode suggereert een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Deze mate van betrouwbaarheid kan alleen worden gegarandeerd als de inputvariabelen op geobserveerde gegevens berusten. In dit onderzoek berust een belangrijk deel van de inputvariabelen niet op geobserveerde gegevens, maar op aannames. De verkregen 95% betrouwbaarheidsinterval van de export uit de Monte Carlo Simulatie is daarom misleidend. Dit wordt bevestigd door een analyse van Dr. M.A.L.M. van Assen, methodoloog verbonden aan de Universiteit van Tilburg. http://www.detransparanteketen.nl/upload/files/Evaluatie%20exportverhaal%20Marcel%20van%20Assen-2.pdf

Hoeveelheid verkochte nederwiet in Nederland 180-201 ton

Om de omvang van de export te bepalen moet je weten hoeveel wiet er in Nederland geproduceerd wordt en hoeveel er in Nederland via de coffeeshop en op de illegale markt verkocht wordt. Het is onbekend hoeveel wiet er wordt geproduceerd. Daarover kunnen enkel niet onderbouwde aannames gemaakt worden. Uit onderzoek van Nicole Maalsté en Thomas Blok (2014) blijkt dat er in Nederland 139 ton nederwiet per jaar via de coffeeshop wordt verkocht.

De omvang van de illegale markt wordt door verschillende experts geschat tussen de 30 en 45 %. Dat betekent dat de binnenlandse consumptie van nederwiet tussen de 180-201 ton ligt. Dit plaatst de cijfers van de minister die uitgaat van een binnenlandse consumptie van 28-114 ton in een ander daglicht. Wanneer een groter deel van de in Nederland geproduceerde wiet in Nederland wordt geconsumeerd, wordt er minder wiet geëxporteerd. Maalsté en Blok hebben de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in oktober aangeboden aan het WODC dat het onderzoek voor de minister uitvoerde. Het WODC heeft er bewust voor gekozen deze cijfers niet te gebruiken. Voor onderzoek Maalsté en Blok zie: http://www.detransparanteketen.nl/upload/files/Binnenlandse%20markt%20nederwiet%20versie%2016%20dec%20def-3.pdf

Over De Transparante Keten

De Transparante Keten is een initiatief van stichting Epicurus Foundation. Epicurus is opgericht door cannabisondernemers die een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan het debat over cannabisregulering. www.detransparanteketen.nl

 

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?