Het wordt al veel te vaak gezegd, toch moeten wij deze pijnlijke constatering nog maar eens herhalen. Ons huidige coffeeshopbeleid, waarin de verkoop en consumptie van cannabis al 40 jaar wordt gedoogd, is broodnodig aan vernieuwing toe. Op zijn zachtst gezegd kan het best wat slimmer…. .

De samenleving ondervindt veel schade aan dit hypocriete beleid en de cannabisconsument wordt onnodig aan de risico’s van onbetrouwbare wiet blootgesteld. De cannabis die legaal in de Nederlandse coffeeshops wordt verkocht, wordt anno 2016 nog steeds illegaal geproduceerd en daardoor op illegale- en ongecontroleerd wijze ingekocht door die coffeeshops.
Alsof de warme bakker bij jou in de straat brood moet verkopen terwijl hij zijn meel en gist illegaal moet inkopen op een criminele markt. Of stel jezelf een slijterij voor, die op dezelfde wijze zou moeten opereren en niet precies weet wat er met het bier en de whiskey in de schappen van de winkel is gebeurd, laat staan wat er allemaal in zit. Een onverantwoorde en ondenkbare situatie!

Gelukkig hoeft de bakker of de slijter in Nederland niet bang te zijn om ongecontroleerde voedingsmiddelen of dranken in zijn winkel te hebben. Consumenten hebben in Nederland tenslotte het recht op bescherming door de overheid en het vertrouwen van de controlerende instanties. Deze instanties controleren alle producten op veiligheid en volksgezondheid om eventuele schade bij consumptie zoveel mogelijk uit te sluiten. Productinformatie en eventuele waarschuwingen richting de consument zijn daarbij verplicht!

Op cannabisproducten zit een dergelijke controle dus niet. Het verkopen van ongecontroleerde cannabis in de huidige situatie zal dus mogelijk een potentieel gevaar voor de volksgezondheid van 500.000 tot 800.000 cannabisconsumenten in Nederland opleveren.

Het kweken van cannabis in Nederland is, ondanks het groot aantal gedoogde coffeeshops, altijd een illegale bezigheid gebleven. Bovendien is de jacht op wietkwekerijen in de afgelopen jaren onevenredig toegenomen, waardoor de overgebleven (criminele) kwekers het niet meer zo nauw nemen met de kwaliteit van hun product.

Criminele broodkwekers doen er alles aan om hun cannabis op zo’n kort mogelijke termijn te oogsten en aan te bieden aan de coffeeshops. Zij verkleinen het risico op een mislukte oogst door steeds vaker en steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen te gebruiken tijdens de productie. Ook het gebruik van allerlei verzwaringsmiddelen is hen niet vreemd. De toenemende import van grote hoeveelheden cannabis uit landen als bijvoorbeeld Spanje doet daar ook geen goed aan. Het verhitten en verbranden van cannabis tijdens het roken versterkt de toxiciteit van deze chemische middelen wat een onaanvaardbaar risico is voor de consument.

De herkomst van cannabis in de coffeeshops is alleen maar een groter schimmenspel geworden, waarbij kwaliteitseisen steeds minder prioriteit lijken te krijgen. Coffeeshops zijn afhankelijk van deze illegale handel en dus opgezadeld met een ongecontroleerd en wellicht gevaarlijk product.

Het RIVM deed in 2016 onderzoek naar vervuilde wiet in de Nederlandse coffeeshops. Uit 25 samples van verschillende coffeeshops waren 23 samples vervuild met pesticiden volgens deze test. Het RIVM geeft echter aan dat er niets aan de hand is, “de aanwezige hoeveelheid pesticiden op de wiet is niet schadelijk voor onze gezondheid”. Dat wil zeggen, de hoeveelheid overschrijdt volgens het RIVM niet de wettelijke norm die hiervoor gesteld is.
Moet dit de cannabisconsumenten en coffeeshopbezoeker gerust stellen? Nee, wiet moet gewoon schoon, eventueel biologisch, en van betrouwbare en constante kwaliteit zijn!

Over de vraag of de overheid verantwoordelijk is voor de gezondheid van de cannabis consument valt nog te twisten. In zekere zin wel natuurlijk als dan ook iedereen binnen het beleid zijn of haar verantwoordelijkheid zou kunnen nemen.

Maar eigenlijk hoort in een goed geregeld systeem die verantwoordelijkheid bij de coffeeshops, de telers en de controlerende instanties te liggen. Een zelfregulerende sector zoals andere sectoren dat ook zijn. Duidelijk is dus wél dat de overheid verantwoordelijk is voor het opstellen en faciliteren van een goed doordacht cannabisbeleid.
Hoe kan de cannabis consument ooit zelf haar verantwoordelijkheid nemen als ze niet eens weet wat ze koopt en rookt? Eén van de redenen waarom het belang van thuisteelt actueler is dan ooit.

Stichting WeSmoke krijgt met grote regelmaat verontrustende berichten toegestuurd van consumenten en coffeeshopbezoekers. Vervuilde en onbetrouwbare wiet is daarbij steeds vaker onderwerp van gesprek. Daarom is het voor stichting WeSmoke en de Nederlandse cannabisconsumenten eerder een belangrijke vraag of de overheid wél of niet aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen van dit huidige (wan)beleid.
Als consumentencollectief roepen wij een nieuw kabinet opnieuw op om korte metten te maken met het huidige gedoogbeleid.

Stichting WeSmoke is voorstander van een transparante cannabis keten (van zaadje tot zakje) waarbij de coffeeshop kan inkopen bij een bonafide wietteler en de gevarieerde producten voorzien zijn van een etiket met de juiste informatie en voorlichting richting de consument.

Daar hoef je volgens ons niet voor gestudeerd te hebben. Daar zijn ze onlangs bij het partijcongres van de VVD ook weer achter gekomen. Het regelen van dit failliete softdrugsbeleid moet volgens hen een stuk slimmer kunnen. Dat is een ‘understatement’ te noemen!

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?