Dossier: Vervuilde wiet

Een artikel uit de Highlife magazine in 2014

We Smoke: ‘Neem verantwoordelijkheid!’

Nederland heeft nu een paar decennia lang een relatief relaxte houding naar wiet. Maar het kan en moet nog veel beter, vindt We Smoke. Het Nederlandse beleid is in wezen een ‘zie het door de vingers beleid’. Hét grote struikelblok: de productie van wiet en de aankoop door coffeeshops is nog steeds niet geregeld. Critici noemen het struisvogelpolitiek. We Smoke kijkt al een tijd door de bril van de blower naar de manier waarop Nederland omgaat met de verkoop en productie van wiet. De laatste maanden signaleerde We Smoke hoe een oud probleem dat voortvloeit uit die struisvogelpolitiek opnieuw een hot item werd. Tijd voor actie!

Dimitri Breeuwer, woordvoerder van We Smoke, legt de actie uit. Hij vertelt dat het voor ondernemers van coffeeshops steeds moeilijker is om aan goede wiet te komen. “Regelmatig is wiet geen zuivere koffie. Steeds vaker keuren ondernemers partijen wiet af, omdat ze het vermoeden hebben dat de partij vervuild is. Dat levert soms best nog gedoe op, omdat de personen van wie de ondernemers hun wiet afnemen niet altijd even ‘vriendelijk’ en ‘servicegericht’ zijn.” Het is zeer wel mogelijk dat slechts een deel van de bedenkelijke wiet die de ondernemers in handen krijgen een rood kruisje krijgt. Een ander deel komt alsnog bij de consument terecht, al dan niet via een coffeeshop. Zeker als die shop geen hoge eisen aan zichzelf stelt.

“Het heeft weinig zin om hier op deze plek met een beschuldigende vinger naar coffeeshops te gaan wijzen”, aldus Breeuwer. De inkoop van wiet is tenslotte illegaal. Die inkoop is illegaal omdat de overheid nalaat om de zaken te regelen. Dat blowers via de coffeeshops in een aantal gevallen aan vergiftigde wiet komen, is een probleem dat in de schoenen van blowers en ondernemers van coffeeshops wordt geschoven. ‘Moet je maar geen wiet verkopen’. Of: ‘moet je maar niet blowen’. Dat is wel erg makkelijk…

Breeuwer: “Natuurlijk heeft een overheid hier ook een verantwoordelijkheid. Om de overheid op die verantwoordelijkheid te wijzen laten we via monsters van – door coffeeshopondernemers – afgekeurde partijen wiet onderzoeken in een laboratorium.” Uit de laboratoriumtesten zal blijken of en hoe schadelijk de afgekeurde partijen zijn. De resultaten zullen medio 2016 worden gerapporteerd aan de betrokken bewindslieden in Den Haag. Op die manier maakt We Smoke inzichtelijk waar struisvogelpolitiek toe leidt.

De labtest actie is een aanvulling op de bewustwordingscampagne die We Smoke voert naar de blowers toe. Naast: ‘Blower, neem je verantwoordelijkheid, laat weten dat je blowt’, zegt We Smoke nu ook tegen de politici en bestuurders van dit land dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We Smoke is het zat dat iedereen en alles in Nederland de wietzaken op hun beloop laten gaan. Breeuwer: “Je zou het soms vergeten, maar er zijn jaren geleden honderden mensen in de gevangenis beland omdat ze blowden. In Nederland. Die mensen knokten voor een goede zaak. Veel blowers van nu kijken wat glazig voor zich uit en realiseren zich niet dat de Nederlandse situatie allerminst vanzelfsprekend is. Willen we die situatie behouden en liever nog verbeteren zullen we ons actief moeten opstellen zoals onze eerdere generaties.”

Nederlanders moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt We Smoke. Iedereen. Politici, instanties, politie, bestuurders en ook blowers.

“Volgens het televisieprogramma ‘De Rekenkamer’ (uitgezonden half mei 2014) levert het reguleren van de achterdeur 700 miljoen euro op. Dat geld kan worden geïnvesteerd in het welzijn en de gezondheid van de samenleving. Zo’n bedrag vrijmaken voor de samenleving door wiet te reguleren noem ik nog eens verantwoordelijkheid nemen!”, aldus Breeuwer.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?