We Smoke blij, doch kritisch op voorstel productie cannabis

Persbericht, 30 november 2015VNG-logo

Reactie Stichting We Smoke op VNG rapport ‘Het failliet van het gedogen’

We Smoke heeft kennis genomen van het voorstel van de commissie  van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een geregelde cannabisketen. “Wij zijn verheugd dat lokale bestuurders de gezondheid van consumenten opnieuw als uitgangspunt nemen voor het toekomstige cannabisbeleid. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders steekt regelmatig een jointje op of heeft op een andere manier een relatie met cannabis. Zij hebben recht om te weten wat de kwaliteit en de samenstelling van de cannabis is”.  De consument is blij dat de commissie erkent dat daar nu onvoldoende zicht op is. Ook doet het huidige beleid onvoldoende recht aan de uiteenlopende kenmerken van consumenten, hun beweegredenen, koopgedrag en gebruikerspatronen. Bij het ontwikkelen van een consistent cannabisbeleid is het van groot belang de Nederlandse consument hier grondig bij te betrekken. De vraag en kennis van de reguliere cannabisconsument bepaalt nu al grotendeels het ‘geregelde’ aanbod, en de wijze waarop deze vormgegeven is.

Stichting We Smoke vindt het belangrijk dat er voldoende verkooppunten zijn, zodat consumenten hun heil niet meer hoeven zoeken op de illegale markt. “In de coffeeshop kunnen consumenten goed worden geïnformeerd over de effecten en risico’s van cannabisconsumptie.  Als consumentenbond leveren wij daar een actieve bijdrage aan”.

Cannabis wordt om uiteenlopende redenen geconsumeerd onder alle lagen van de bevolking. Om de gezondheid van medicinale en recreatieve cannabisconsumenten te waarborgen is het bovendien van belang dat zij openlijk hiervoor uit kunnen komen. Er moet een einde komen aan de stigmatisering van cannabisconsumenten die vooral in de afgelopen jaren onevenredig  is toegenomen.

Voor We Smoke valt consumptie van cannabis onder het recht op zelfbeschikking. Vanuit deze gedachte moeten Nederlanders recht hebben op het (onder voorwaarden) telen van maximaal vijf planten voor eigen consumptie. “Daarom pleiten wij ervoor om voor deze zelfvoorzienende consument ook het eerste scenario, het vrijgeven van cannabis, op te nemen in de plannen. In dit rapport staat de visie op de reguliere cannabisconsument en de bestaande cannabiscultuur nog ver af van de werkelijkheid”.

Het VNG-rapport is hier online te lezen

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?