Consument dupe van manke coffeeshopbeleid

Het uitsterfbeleid van coffeeshops door de regering wordt steeds duidelijker en is al sinds twee decennia in al haar hevigheid bezig. Via BIBOB toetsen, bestuurlijke en gerechtelijke procedures worden, wel of niet louche, ondernemers gewieberd en de coffeeshopdeur gesloten. Zodra een gemeenteraad klachten en gezeur krijgt van bewoners is het alleen maar een kwestie van flink handhaven en je hebt een bedrijf als een coffeeshop op de knieën. Een gedoogbeleid is tenslotte ” het door de vingers zien”, wat je als gemeente dus letterlijk kunt nemen als het zo uitkomt. Sommige burgemeesters zien hun kans schoon om de moraalridder te spelen en trekken als het even kan onherroepelijk de gedoogvergunning van een coffeeshop in. Gelukkig worden zij in steeds meer gevallen teruggefloten door de rechterlijke macht.

Het op de ouderwetse manier handhaven van coffeeshops moet vandaag de dag dan ook niet meer van toepassing zijn, laat staan er misbruik van maken. Het sluiten van een coffeeshop brengt in veel gevallen negatieve effecten met zich mee. Effecten die juist indruisen tegen de hele filosofie achter ons coffeeshopbeleid. Vooral de cannabisconsument en coffeeshopbezoeker is de dupe van het sluiten van hun vertrouwde veilige coffeeshops. Is de uitbater niet van goed gedrag, dan moet een nieuwe ondernemer de kans krijgen de exploitatie van de coffeeshop zo spoedig mogelijk voort te zetten. De consument heeft behoefte en zou het recht moeten hebben op zijn of haar legale cannabiswinkel in de buurt. Waarom bijvoorbeeld geen “bestemmingsplan coffeeshop” als maatregel in gemeentelijk horecabeleid?

Het gedoogbeleid is failliet is de conclusie van de vereniging van Nederlandse gemeenten, de VNG. Op 8 juni aanstaande zullen alle leden van de VNG hun stem uitbrengen op de conclusie en de aanbeveling van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid die het rapport “Het failliet van het gedogen” uitbracht. Op basis van deze stemmen zal de VNG een standpunt innemen richting de politiek. Met name richting een nieuwe regering die zich na de volgende Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zal aandienen. Een standpunt die zomaar serieus genomen kan worden door een nieuwe regering, die op basis daarvan nieuw beleid gaat schrijven. Beleid dat gaat over jou, je partner, je vrienden of één van die andere miljoen consumenten in Nederland.

Waar staat de consument hier in?

Tot op heden wordt beleid gemaakt zonder de cannabisconsument of coffeeshopbezoeker daar werkelijk bij te betrekken. Vooral buitenstaanders zoals overheden, hulpverlening en hoog opgeleide wetenschappers bepalen hoe drugsbeleid tot stand wordt gebracht. Cannabis is een genotmiddel dat wordt genuttigd onder alle leeftijden en lagen van de bevolking. Veertig jaar gedogen heeft inmiddels geleid tot een brede acceptatie van cannabis en coffeeshops en hoe er mee om te gaan. Drie generaties roken tegenwoordig samen cannabis in de coffeeshop of bij een andere gelegenheid. Slecht een heel klein gedeelte van de cannabisgebruikers heeft problemen, de meerderheid kan het prima combineren met het dagelijkse leven.

Het gedoogbeleid met haar coffeeshops blijkt als preventiemiddel tegen harddruggebruik en als hulpmiddel bij openbare orde een uitermate effectief middel te zijn. Toch is het aantal verkooppunten van cannabis in twintig jaar gedaald van ruim 1500 naar een schrale 600 coffeeshops. Bovendien is de dekking en spreiding van coffeeshops in Nederland lang niet voldoende voor de behoefte die er in alle gemeenten is. Gemeenten zijn al jaren terughoudend als het gaat om het openen van nieuwe verkooppunten. De oorzaak is vooral het onhoudbare beleid aan de achterdeur. De aanvoer van wiet en hasj aan de coffeeshops is nog nooit goed geregeld. Een ruime meerderheid van de samenleving vindt dat het roer om moet, en de ene na de andere gemeentelijke pilot voor legale hennepteelt staat klaar om van start te gaan. Algemene volksgezondheid krijgt bij beleidsmakers gelukkig steeds meer aandacht in dit dossier, nu nog aandacht voor de individuele burger!

Oproep aan de VNG

De Nederlandse cannabisconsumenten hebben recht om te weten wat de kwaliteit en de samenstelling van de cannabis is. Ook heeft de consument behoefte aan een constant en betaalbaar product. Consumentencollectief We Smoke is blij dat de VNG erkent dat daar nu onvoldoende zicht op is. Ook doet het huidige beleid onvoldoende recht aan de uiteenlopende kenmerken van consumenten, hun beweegredenen, koopgedrag en gebruikerspatronen. Stichting We Smoke vindt het belangrijk dat er voldoende verkooppunten zijn, zodat consumenten hun heil niet meer hoeven zoeken op de illegale markt. In de coffeeshop kunnen consumenten goed worden geïnformeerd over de effecten en risico’s van cannabisconsumptie. Bij het ontwikkelen van een succesvol cannabisbeleid is het van groot belang de Nederlandse consument en coffeeshopbezoeker hier grondig bij te betrekken. Het assortiment en aanbod van gedoogde cannabis in de coffeeshops wordt immers al 40 jaar door de coffeeshopbezoeker bepaalt, als ook de wijze waarop deze aangeboden wordt door deze coffeeshops. Als consumentenorganisatie leveren wij daar al een aantal jaar vanuit onze positie op meerdere aspecten een actieve bijdrage aan. Indien het product of de coffeeshop niet voldoet zoekt de consument immers tegen wil en dank zijn cannabis op de criminele drugsmarkt. Hier zijn wij zelf geen voorstander van.

Cannabis wordt om uiteenlopende redenen geconsumeerd door uiteenlopende groepen van de bevolking. Een groot deel van deze mensen vindt het kopen van cannabisproducten in een coffeeshop belangrijk. Om de gezondheid van medicinale en recreatieve cannabisconsumenten te waarborgen is het van belang dat zij openlijk hiervoor uit kunnen komen. Er moet een einde komen aan de stigmatisering van cannabisconsumenten die vooral in de afgelopen jaren onevenredig  is toegenomen. Het ontmoedigen van cannabisgebruik is niet op te lossen door het minimaliseren van het fenomeen coffeeshops of het negeren van een behoefte. Het sluiten of omvormen van coffeeshops naar bijvoorbeeld afhaalpunten of social cannabis clubs, die minder toegankelijk zijn, is wat ons betreft zeer onwenselijk. Coffeeshops hebben een belangrijke sociale functie in onze samenleving en bieden consumenten en bezoekers een veilige omgeving. Bovendien biedt deze vorm van toegankelijke verkoop de beste bijdrage aan het Harm Reduction beleid richting allerlei doelgroepen in onze samenleving.

In het huidige standpunt van de VNG staat de visie op de reguliere cannabisconsument en de bestaande cannabiscultuur nog ver af van de werkelijkheid. Voor consumentencollectief We Smoke valt consumptie van cannabis onder het recht op zelfbeschikking. Vanuit deze gedachte moeten Nederlanders ook recht hebben op het (onder voorwaarden) telen van een aantal planten voor eigen consumptie. Daarom pleiten wij ervoor om voor deze zelfvoorzienende consument ook het eerste scenario, het vrijgeven van cannabis, op te nemen in het VNG standpunt richting parlement.

Wij stellen ons als vertegenwoordiger van consumenten beschikbaar om in gesprek te gaan.

Bestuur We Smoke

 

 

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?