Vaak wordt er een beetje gekscherend over gediscussieerd in de coffeeshop: van wiet zou je intelligenter worden. Dat is helaas niet bewezen, maar toonaangevende onderzoeken geven wel aan dat cannabis geen negatieve invloed heeft op de intelligentie bij gemiddeld gebruik. Wat wel klopt is dat je vanaf jongs af aan waarschijnlijk snuggerder bent dan je klasgenoten, vooral als je een vrouw bent.

Er is namelijk een onderzoek gedaan naar de gezondheid van 8000 vrouwen in de leeftijd van 5 tot 30 jaar. Hun IQ werd tijdens deze periode twee keer getest in de kinderjaren en op 16- en 30-jarige leeftijd. Daarnaast werd er ook een vragenlijst afgenomen waarin deelnemers konden aangeven of ze in het laatste jaar cannabis hebben gebruikt.

Hieruit bleek dat de groep vrouwen met een hoog IQ (in hun vijfde levensjaar) later 50% meer kans heeft om cannabis te gebruiken dan de groep met een lager IQ. De onderzoekers zijn er nog niet over uit welke factoren hieraan bijdragen, maar ze refereren naar eerdere studies die laten zien dat intelligente mensen ruimdenkender zijn en behoefte hebben aan verassende ervaringen en impulsen.

Een andere oorzaak die hier wellicht ook aan bijdraagt is dat mensen met een hoog IQ sneller gepest worden of verveeld raken op school, wat ertoe kan leiden dat ze gevoeliger zijn om later drugs te proberen als een soort vermijdingsgedrag.

Ondanks dat de verbanden in dit onderzoek kloppen, blijft het IQ als maatstaf voor intelligentie bedenkelijk. Alsof het concept intelligentie überhaupt wel te meten is. Maar toch verraadt een hoog IQ op jonge leeftijd dat diegene eerder geneigd is om te gaan blowen. We kunnen dus concluderen is dat het meisje met de tienen later eerder een jointje opsteekt dan haar klasgenoten met een zesjesmentaliteit.

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?