De treurigheid van de opmerkingen van Grappenhaus en de politiechef.

Door: Martijn (McH)

En weer daalde het presteren van de Nederlandse overheidsinstanties een niveautje, deze keer geheel verzorgd door de minister van Justitie en de korpschef van politie.

Geheel ongevraagd presenteerde zij vorige week op eigen initiatief het volgend staaltje van bestuurlijke onbekwaamheid. De politie kermt weer eens hoe moeilijk is om de drugscriminaliteit in Nederland aan banden te leggen en probeert deze keer de schuld af te schuiven op de gebruiker. Via een moreel appel aan de gebruiker moet bewustwording gecreëerd worden waardoor consumenten minder snel geneigd zijn drugs te kopen. Vervolgens geeft ook een medewerker van het Trimbos instituut, (een organisatie die zich en ik citeer “onafhankelijk in de maatschappij positioneert”) blijk van onbekwaamheid door te stellen dat de consument wel degelijk de keuze heeft “niet te gebruiken.”

Nu hebben een aantal van mijn mede-columnisten op dit onderwerp al duidelijk van zich laten horen, door te vermelden hoe belachelijk dergelijke statements wel niet waren, maar voel ik mij toch geroepen ook een duit in het zakje te doen omdat een belangrijk aspect in mijn ogen onderbelicht blijft, prohibitie.

Het blijft voor mij namelijk moeilijk om het verschil te zien tussen de drugscriminaliteit zoals we die in Nederland tegenwoordig helaas kennen, en de criminaliteit rondom de bendes van Al Capone tijdens de drooglegging in de VS. Gelijk na de drooglegging werden de criminele organisaties in de VS steeds rijker en machtiger, voornamelijk door verdiensten uit het illegale alcohol circuit. Deze criminele organisaties kunnen en zullen zich bij een conflict niet beroepen op de wetgevende macht, maar zijn genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot andere, meer gewelddadige middelen vergelijkbaar met de taferelen in bijvoorbeeld Amsterdam. Ik praat hier het gebruik van geweld natuurlijk niet mee goed, maar het is wel een onbedoelde consequentie van het verbieden van een middel waar vraag naar is. Want daar wringt hem nu precies de schoen, overheidsinstanties (en daar reken ik het Trimbos nu dus ook toe) zijn steeds vaker bezig met het stigmatiseren van de vraag naar cannabis.

Waar er in de glorietijden van het Nederlandse cannabisbeleid juist begrip was voor gebruik en politici begrepen dat het gebruikers ten goede zou komen om op een ‘normale’ manier hun producten aan te kunnen schaffen is nu het tegenovergestelde het geval.

Al jaren klinkt vanuit de cannabisbranche de roep om meer regulering, om schone producten die op legale wijze en met kwaliteitscontrole geproduceerd kunnen worden. Al even lang klinkt de roep om cannabis uit de illegaliteit te halen en nu is de gebruiker ineens de schuldige van die criminaliteit? Ik vind het nogal wat. Het opheffen van de drooglegging was een gevoelige slag voor de bendes in Amerika, kan iemand mij vertellen waarom een vergelijkbaar scenario in Nederland niet mogelijk is? En kom alsjeblieft niet aan met het argument van cannabis voor de export, dat is dan alleen maar het gevolg van de nog bestaande illegaliteit in andere regio’s. Er worden in Colorado ook nog steeds veelvuldig plantages opgeruimd waarvan de opbrengst bedoeld is voor het illegale circuit, maar dat is het gevolg van bestuurlijke onbekwaamheid in die regio’s, niet de schuld van de gebruikers, net als in Nederland…..

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?