Witte rook voor de Wietwet!

De laatste weken waren historisch. Een éérste termijn van het debat op 1 februari 2017, een tweede debat op de 14e daar vlak achterna, en als klapstuk op de 21e de stemmingen over deze Wietwet. En ja hoor, 77 stemmen voor en 72 tegen, het initiatiefvoorstel is door de Tweede kamer!

Het begon een aantal jaar geleden bij Magda Berndsen, die destijds woordvoerder in de Kamer was voor D66 en het initiatief nam om dit wetsvoorstel te schrijven. Daarom mochten wij haar destijds in Den Haag bezoeken om de mening en ervaringen van onze stichting met haar en haar assistente te delen. Na het vertrek van Berndsen als Kamerlid nam Vera Bergkamp het stokje van haar over. Onze complimenten en dank gaan uit naar de werkwijze van Vera Bergkamp in de laatste etappe van dit initiatief. Haar vastberadenheid en het veel bredere perspectief waarmee zij durfde te kijken naar dit moeilijke onderwerp siert haar als volksvertegenwoordiger. Ze heeft geprobeerd om met alle betrokkenen te overleggen om deze volgende stap in 40 jaar gedogen te kunnen zetten.

Stichting WeSmoke pleit als belangenbehartiger van coffeeshopbezoekers al jaren voor verandering van het coffeeshopbeleid. Een half tot één miljoen cannabis consumenten hebben volgens ons recht op verantwoordelijke wiet in de Nederlands gedoogde cannabiswinkels. Daarnaast moet het mogelijk worden om je eigen wiet te kunnen telen voor je eigen medicinale of therapeutische toepassingen. Dat is ons verhaal gebleven in de afgelopen 5 jaar. Daar hebben we, in samenwerking met allerlei organisaties en belanghebbenden dan ook keihard aan meegewerkt.

De nodige bezoekjes aan allerlei woordvoerders en assistenten van verschillende partijen in de Tweede Kamer. Het bijwonen van debatten en hoorzittingen aangevuld met de verschillende initiatieven die we als stichting samen met anderen hebben ontplooid. Het Model Haarlem uit 2012, waar een geweldige samenwerking is ontstaan met onder andere de gemeentelijke instanties en de plaatselijke coffeeshopbond THC. Het ondersteunen bij de oprichting van SVCK, een organisatie die sinds 2014 trainingen verzorgt voor coffeeshoppersoneel. Op lokaal niveau heeft We Smoke namens de cannabisconsument gesprekken met burgemeesters en raadsleden en adviseert bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Voor het opstellen van het VNG rapport “Het failliet van het gedogen” is We Smoke eind 2015 door de VNG-commissie geïnterviewd om de consumentenbelangen te verduidelijken. En ‘last but not least’ hebben wij in 2016, op uitnodiging van Vera Bergkamp, in een gezamenlijk gesprek onze mening en visie kunnen loslaten op dit wetsvoorstel.

Al deze initiatieven en activiteiten zijn vooral gericht op een beter klimaat voor de coffeeshopbezoekers. Meer veiligheid en volksgezondheid en een waarborg voor een betrouwbaar cannabisproduct. Daarnaast is de vrijheid van eigen kweek minstens zo belangrijk voor ons. Naast het wetsvoorstel zijn daarom tot onze grote vreugde ook enkele belangrijke moties met betrekking tot medicinale cannabis, eigen bereiding en bewerking goedgekeurd. Als straks de Senatoren in de Eerste Kamer een rationeel besluit durven te nemen kan het zomaar zijn dat er op niet al te lange termijn kan worden begonnen met allerlei lokale experimenten en onderzoeken.

Het wordt dan zoeken naar de beste weg, die voor alle betrokkenen haalbaar en vooral leefbaar is. Het gaat in eerste instantie om tolerantie en respect voor iedereen die zich op ons grondgebied begeeft. Deze initiatiefwet is meer dan een stap in de richting van toekomstige legalisatie. Het dwingt ook meer respect en acceptatie af voor cannabis en de mensen die daar behoefte aan hebben. Mensenrechten spelen minstens een even belangrijke rol als volksgezondheid! Iedereen heeft zijn eigen wensen en beweegredenen om cannabis te nuttigen. Daarom zullen wij als organisatie blijven zoeken naar deuren die we kunnen openen om het gesprek op gang te houden. Er valt nog veel te overleggen en te discussiëren in de weg naar volledige acceptatie van de cannabisplant en haar positieve eigenschappen.

Het gaat nu pas beginnen..  maar beginnen en bezinnen zijn twee verschillende dingen. Tot de volgende ronde!

© [2019] Stichting CannaWijzer (voorheen WeSmoke)

...voor de consument.

 powered by Searacon

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?